Monday, May 20, 2024
More

  เผย 5 บุคคลผู้ทรงเกียรติร่วมพิชิตรางวัล ROLEX AWARDS FOR ENTERPRIS ประจำปี 2023

  on

  - Advertisement -

  ในทุกๆสองปี แบรนด์นาฬิกาชั้นนำ Rolex จะคัดเลือกเหล่าบุคคลผู้ทรงเกียรติเพื่อร่วมพิชิตรางวัล Rolex Awards for Enterpris รางวัลอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Perpetual Planet Initiative ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและผู้คน

  André J. Heiniger ประธานกรรมการบริหารของ Rolex ในปี 1976 ได้ริเริ่มการมอบรางวัล Rolex Awards เพ่ื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปีของ Rolex Oyster เรือนเวลา Rolex Oyster นาฬิกาข้อมือกันน้าเรือนแรกของโลก และด้วยความสำเร็จของการมอบรางวัลในระดับสากล ทำให้ Rolex มีความตั้งใจที่จะสานต่อการมอบรางวัลดังกล่าวให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี โดยสนับสนุนบุคคลผู้ทรงเกียรติที่ล้วนแต่เป็นผู้สร้างคุณประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ท่ัวโลกเพ่ือ
  พัฒนาชีวิตผู้คนและปกป้องโลกของเรา โดยในปีนี้ Rolex ได้ประกาศรายนามของ 5 บุคคลผู้ทรงเกียรติที่เข้าร่วมพิชิตรางวัล Rolex Awards for Enterpris ประจำปี 2023 ที่ได้คัดเลือกมาจาก 10 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความถนัดในแต่ละสาขาออกมาแล้ว

  Liu Shaochuang

  ผู้เชี่ยวชาญด้านการสำรวจระยะไกลจะศึกษาแหล่งที่อยู่อาศัยของอูฐป่าเพื่อสร้างเขตอนุรักษ์ใหม่สองแห่ง เพื่อรักษาฝูงสัตว์ป่า สุดท้ายที่เหลืออยู่ นอกจากนี้เขาบทบาทสำคัญในการพัฒนายานสำรวจดวง จันทร์และดาวอังคารของจีน โดยจะใช้ดาวเทียมติดตามอูฐป่าในภูมิภาคทะเลทรายโกบีของจีนและมองโกเลียเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ในอนาคต

  Denica Riadini-Flesch

  ผู้ประกอบการเพื่อสังคมที่จะขยายห่วงโซ่อุปทานเสื้อผ้าจาก ฟาร์มสู่ตู้เสื้อผ้าในรูปโฉมใหม่ ขับเคลื่อนพลังของผู้หญิง พร้อมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นของอินโดนีเซียด้วย SukkhaCitta ที่เธอโดยทำงานร่วมกับช่างฝีมือสตรีในชนบทของ เพื่อมอบทักษะทางธุรกิจ ตลอดจนให้ความรู้ด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม

  Constantino Aucca Chutas

  นักชีววิทยาผู้ซึ่งจะขยายขนาดโครงการฟื้นฟูและปกป้องระบบนิเวศป่าไม้ที่มีชุมชนเป็นศูนย์กลางในพื้นที่สูงของเทือกเขาแอนดีส ในปี2000 เขาได้ก่อต้ัง Asociación Ecosistemas Andinos และ Acción Andina ในปี2018 ทั้งยังมีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม่และทำงานร่วมกับท้องถิ่นมากกว่า 60 ถิ่นและสร้างพื้นที่ที่คุ้มครอง 16 แห่งในพื้นที่ภูเขาท่ัวเปรูและประเทศบนพื้นที่สูงของเทือกเขาแอนดีส

  Beth Koigi

  ผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่ชาวเคนยาจะจัดหาเครื่องกำเนิด ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับกักเก็บน้าจากอากาศให้กับผู้คนใน 10 ชุมชนที่ต้องการแหล่งน้าสะอาด ซึ่งเธอได้ผลิตน้าสะอาดมากกว่า 200,000 ลิตรต่อเดือนให้กับ ผู้คนมากกว่า 1,900 คน

  Inza Kone

  นักไพรเมตวิทยาปกป้องผืนป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ อย่างอุดมสมบูรณ์ในไอวอรี่ โคสต์ พร้อมท้ังปกป้องสัตว์ที่ใกล้สูญ
  พันธุ์และลดความยากจนในพื้นที่ หลังการทำงานร่วมกับผู้คนในพื้นที่มานานหลายปีความพยายามของเขา ทำให้ป่า TanoéEhy กลายเป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่จัดการโดยชุมชนในปี2021

  - Advertisement -